لوگو امرداد

تش بوم

زرتشتیان مزرعه‌کلانتر یزد با روشن‌کردن‌ آتش پنجی بر روی ‌بام‌ خانه‌هایشان آیین «تش بوم» یادگار از گاه‌شمار کهن را پاس...

بارگذاری نوشتار بیشتر