لوگو امرداد

توران شهریاری

سروده از بانو توران شهریاری به مناسبت زادروز خیام نیشابوری

سروده‌ای از بانو توران شهریاری، شاعر برجسته زرتشتی به فراخور زادروز خیام نیشابوری، روز ملی بزرگداشت ریاضی‌دان و دانشم...

سروده‌ی بانو توران شهریاری به انگیزه 29 بهمن‌ماه جشن اسفندگان

سروده‌ی «زن در ایران باستان» از بانوی فرهیخته توران شهریاری چکامه‌سرای زرتشتی، به فراخور فرارسیدن فرخنده جشن سپندارمز...

«دیوان توران» مجموعه سروده‌های توران شهریاری، چکامه‌سرای زرتشتی منتشر شد. این سروده‌ها از ...

بارگذاری نوشتار بیشتر
امرداد