لوگو امرداد

تیرگان

جشن تیرگان به یاد و پاسداشت حماسه‌ی آرش و گرامی‌داشت آیین‌های کهن ایرانی با باشندگی شماری از ایرانیان، شنبه 15 جولای ...

به یاد از جان گذشتگی آرش

با برنامه‌ریزی کمیسیون ورزش انجمن زرتشتیان شیراز، بر بلندی‌های گذرگاه قندیلی چمران، دست‌بندهای «تیروباد» با آرزوهای ن...

زرتشتیان و ایران‌دوستان ساکن پاریس، جشن تیرگان را دهم تیرماه در پایتخت فرانسه برگزار کردند. برگزاری آیین گهنبار یا آف...

هم‌زمان با گهنبار چهره میدیوشهم‌گاه

انجمن زرتشتیان شیراز همازور با آیین واج‌یشت، آفرینگان‌خوانی آیین گهنبار چهره میدیوشهم‌گاه را در روز تیر ایزد و تیرماه...

گزارش تصویری

کمیسیون جوانان انجمن زرتشتیان کرمان جشن تیرگان و بزرگداشت ارباب کیخسرو‌ شاهرخ را هم‌زمان دهم تیرماه در باغچه بوداغ‌آب...

گزارش تصویری

انجمن زرتشتیان اله‌آباد یزد همزمان با گرامیداشت تیرگان و آیین گهنبار میدیوشهم، هماورد تیروکمان برگزار کرد. هماورد تیر...

گزارش تصویری

انجمن زرتشتیان کسنویه با همازوری همکیشان آیین‌های تیرگان را گرامی داشت. اجرای آیین آب‌پاشان، آیین چک و دوله (فال کوزه...

انجمن زرتشتیان رحمت‌آباد یزد، آیین گهنبار چهره میدیوشهم‌گاه را به خجستگی تیرگان دهم تیرماه برگزار کرد. زرتشتیان رحمت‌...

 تیرگان با یاد شادروان شهناز شهزادی به کوشش کمیسیون بانوان انجمن زرتشتیان یزد (وهومن) گرامی داشته شد. زرتشتیان یزد تی...

انجمن زرتشتیان اصفهان آیین گهنبار میدیوشهم و خجسته جشن تیرگان، جشن‌هایی در پیوند با آب را گرامی داشت. روز تیر ایزد از...

بارگذاری نوشتار بیشتر