تارنمای خبری امرداد
مرور برچسب

ثبت جهانی

در چهل‌وچهارمین نشست یونسکو

هورامان ایران، جهانی شد

دقایقی پیش در روز دوازدهم چهل‌وچهارمین نشست کمیته میراث جهانی یونسکو پرونده منظر فرهنگی اورامانات/هورامان به عنوان بیست…