لوگو امرداد

ثبت جهانی

جشن سده به عنوان بیست‌و‌چهارمین عنصر میراث‌ فرهنگی ناملموس ایران در پرونده‌ای مشترک با تاجیکستان، در هجدهمین نشست کمی...

نظام میراثی کشاورزی باغستان سنتی قزوین و باغ‌های سنتی گردوی تویسرکان به عنوان پنجمین و ششمین نظام میراثی کشاورزی مهم ...

در چهل‌وپنجمین نشست کمیته‌ی جهانی یونسکو:

«منظر فرهنگی ماسوله» با مخالفت ایکوموس، رای یونسکو را برای ثبت جهانی نگرفت و برگشت خورد و فرصت دیگری به ایران داده شد...

دستاوردی شکوهمند در ثبت جهانی میراث فرهنگی کشور

در چهل‌وپنجمین نشست کمیته‌ی میراث جهانی یونسکو، در شهر ریاض عربستان سعودی، پنجاه‌وچهار کاروانسرای تاریخی از استان‌های...

از سوی شورای جهانی صنایع دستی:

دزفول به عنوان «شهر جهانی کپوبافی» و کاشان به عنوان «شهر جهانی منسوجات سنتی» در شورای جهانی صنایع دستی ثبت شدند. به گ...

ناکامی دوباره‌ی جشنی ایرانی از ثبت جهانی

ناکامی دوباره‌ی ایران در ثبت جشن مهرگان (پرونده‌ی مشترک ایران و تاجیکستان)، که بزرگ‌ترین جشن ایرانیان پس از نوروز به‌...

میراث ما به کام همسایگان

هفدهمین کمیته جهانی برای پاسداری از میراث ناملموس یونسکو درحالی به کار خود پایان می‌دهد که ثبت چند میراث ناملموس به ن...

در پرونده‌ای مشترک به نام ایران، افغانستان و سوریه

آیین کهن «شب چله»، و «مهارت ساختن و نواختن عود»به عنوان میراث ناملموس در پرونده‌ی مشترک ایران با افغانستان و سوریه در...

پای یونسکو به پرونده باز می‌شود

سخنان چند روز گذشته‌ی وزیر میراث‌فرهنگی در سفر به استان گلستان پیرامون اجرای پروژه‌ی ساخت تله‌کابین کبودوال در جنگل‌ه...

نشستی پیرامون ثبت جهانی خوشنویسی

انجمن خوشنویسان ایران، چهارشنبه، هشتم دی‌ماه، ۱۴۰۰ خورشیدی، نشستی را با باشندگی شماری از مسوولان این انجمن و رسانه‌ها...

بارگذاری نوشتار بیشتر