لوگو امرداد

جام ورزش

نام‌نویسی در نخستین جام ورزش‌های همگانی تا ۲۵ امردادماه از تارنمای کانون دانشجویان زرتشتی ادامه دارد. به گزارش کانون ...

آگاهی‌رسانی کانون دانشجویان زرتشتی

نام‌نویسی مجازی نخستین جام ورزش‌های همگانی از 14 امردادماه به مدت یک‌هفته در تارنمای کانون دانشجویان زرتشتی انجام می‌...

بارگذاری نوشتار بیشتر
امرداد