تارنمای خبری امرداد
مرور برچسب

جشن

به کوشش مردم شهر تاریخی وزوان

اُهو بله؛ زنده‌سازی یک جشن باستانی

«اسبنده وَزوانی یا اُهو بله» نام آیینی‌ست که در شهرِ سنتی و تاریخیِ وزوان، در راستای گرد‌آوری کمک‌های مردمی به نیازمندان…