لوگو امرداد

جشن

همزمان با بلندترین روز سال به هنگام شکوفایی و روشنایی خورشید، جشن گروثمان با موضوع «خویشکاری‌ ما برای بهتر شدن جهان» ...

به کوشش مردم شهر تاریخی وزوان

«اسبنده وَزوانی یا اُهو بله» نام آیینی‌ست که در شهرِ سنتی و تاریخیِ وزوان، در راستای گرد‌آوری کمک‌های مردمی به نیازمن...

جشن سده با همازوری و هماهنگی سازمان جوانان زرتشتی تهران (فروهر) ، انجمن زرتشتیان تهران، کانون دانشجویان زرتشتی و انجم...

سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی یزد با همیاری انجمن‌های زرتشتیان یزد کهن آیین سده را برخط برگزار می‌کند. پیرو آگاهی‌رسا...

سازمان جوانان زرتشتی تهران (فروهر) با انتشار فراخوان از برگزاری جشنواره عکس و نقاشی کودکان زرتشتی به مناسبت جشن سده خ...

خجسته آیین بهمنگان در مرکز زرتشتیان تورنتو (در مهر مهربان گیو) به شیوه‌ی مجازی برگزار شد. این آیین روز وهمن امشاسپند ...

جشن فرخنده‌ی بهمنگان، جشن ستایش خرد و خردورزی و پاسداشت جانداران سودمند، 26 دی‌ماه 1400 خورشیدی، برابر با دوم بهمن( و...

با بدرقه‌ی اهالی مزرعه‌کلانتر در جشن بهمنگان

نمایندگان گروه همیاران زرتشتی یزد برای رساندن کمک‌های مردمی به آسیب‌دیدگان سیل جنوب کشور رهسپار استان سیستان و بلوچست...

به خجستگی روز آذر از ماه آذر

هفته‌نامه امرداد در ادامه‌ی برگزاری جشن‌های ماهانه‌ی ایرانی، فرخنده جشن آذررگان را همراه با آیین ویژه‌ی آذرگان در آتش...

برنده‌ی «هماورد منم آرش» از میان شماری از شرکت‌کنندگان و با پسند مخاطبان برگزیده شد و امروز، انارام روز از تیرماه (وا...

بارگذاری نوشتار بیشتر