لوگو امرداد

خانه تاج

خانه‌های تاریخی ایران (4)

شهر کاشان با تاریخ دیرینه‌ی خود سرشار از خانه‌های کهن و تاریخی است که مُهر و نشان مهرازی (:معماری) کویر را دارند. «خا...

بارگذاری نوشتار بیشتر