لوگو امرداد

خانه صولت ابرکوه

خانه‌های تاریخی ایران (12)

ابرکوه، در استان یزد، تنها به داشتن سرو چهار هزار ساله‌ی خود آوازه ندارد. آن شهر آکنده از یادمان‌های تاریخی است. یکی ...

بارگذاری نوشتار بیشتر