لوگو امرداد

خانه فروغ الملک

خانه‌های تاریخی ایران (17)

در محله‌ی سنگ‌سیاه شیراز، خانه‌ای بازمانده از روزگار قاجار برجای مانده است که برخوردار از همه‌ی ویژگی‌هایی است که هنر...

بارگذاری نوشتار بیشتر