لوگو امرداد

خانه کبیری

خانه‌های تاریخی ایران (10)

در بافت کهن شهر خوی، در استان آذربایجان غربی، درون حصاری که در زمان ایلخانان مغول (سده‌ی هفتم) کشیده شده است، خانه‌ای...

بارگذاری نوشتار بیشتر