لوگو امرداد

دبیرستان رستم آبادیان

دانش‌آموزان دبیرستان پسرانه‌ی دوره‌ی اول رستم‌آبادیان با برنامه‌های فرهنگی و هنری آیین نیاکانی سده را جشن گرفتند. با ...

دو جشن شب چله و کریسمس در تالار همایش دبیرستان پسرانه دوره اول رستم آبادیان برگزار شد. شنبه دوم دی‌ماه 1402 خورشیدی د...

انتخابات انجمن اولیا و مربیان دبیرستان پسرانه دوره‌ی اول رستم آبادیان در سال تحصیلی ۱۴۰3 – ۱402 برگزار شد. اولیای دان...

دبیرستان پسرانه دوره اول رستم آبادیان برای بهره‌برداری بهینه دانش‌آموزان در سال نو تحصیلی آماده‌سازی شد. تابستان امسا...

دبیرستان پسرانه دوره اول رستم آبادیان با برگزاری آیین بازگشایی مدارس، آغاز سال تحصیلی را گرامی داشت. بامداد شنبه، یکم...

در نخستین روز پنجه، آیین گهنبار چَهره‌ی پایان سال به گرامیداشت یاد بنیادگذاران و دهشمندان دبیرستان پسرانه دوره اول رس...

دانش‌آموزان دبیرستان پسرانه‌ی دوره اول رستم‌ آبادیان با همکاری هیات‌امنای موقوفه‌ی رستم گیو و شهردار ناحیه 4 تهرانپار...

سال تحصیلی جدید همزمان با سراسر کشور دوم مهرماه در دبیرستان دوره اول رستم‌ آبادیان آغاز شد. امروز شنبه دوم مهر ماه زن...

آیین گهنبار چَهره‌ی پایان سال و گرامیداشت یاد بنیادگذاران دبیرستان پسرانه دوره اول رستم آبادیان برگزار شد. همزمان با ...

آیین گهنبار چَهره‌ی پایان سال و سپاس از نیک‌اندیشان در تالار همایش دبیرستان پسرانه دوره اول رستم آبادیان برگزار شد. ه...

بارگذاری نوشتار بیشتر