تارنمای خبری امرداد
مرور برچسب

دریاچه طبیعی

بارش‌ها برای زمانی کوتاه، کویر زواره را سیراب کرد

دریاچه‌ای که سیراب نشده، خشک شد

دریاچه‌ی طبیعی زیبای کویر زواره، در استان اصفهان، که ۲۵ روز پیش به سبب بارش‌های خوب بهاری پس از ۶۵ سال پر آب شده بود،…