لوگو امرداد

رستم باغ

آیین گهنبار گاه آفرینش آسمان به همراه بزرگداشت روز معلم در تالار مروارید رستم باغ برگزار شد. در این آیین که 13 اردیهش...

 دکتر بهشید برخوردار، نماینده برگزیده زرتشتیان در مجلس دوازدهم با هماهنگی هیات امنای موقوفه ارباب رستم گیو از مجموعه ...

هیات‌امنای موقوفه‌ی ارباب رستم گیو، آیین گهنبار میدیوزرم گاه را در آتشکده رستم‌باغ برگزار خواهد کرد. آیین گهنبار چهره...

دانش‌آموزان کلاس‌های دینی تهران در اردوی سازمان جوانان زرتشتی (فروهر) با میزبانی موقوفه‌ی رستم گیو، روزی شاد را کنار ...

آیین گهنبار همس پت میدیم گاه پسین آدینه در آدریان رستم‌باغ برگزار شد. این آیین ساعت 16 روز اهنود اسفندماه برابر آدینه...

آیین گهنبار چَهره‌ی میدیاریم‌گاه در واپسین روز چَهره با گردهمایی آیینی همکیشان در آدریان رستم‌باغ برگزار شد. شماری از...

هیات امنای موقوفه ارباب رستم گیو، از برگزاری گهنبار چَهره‌ی میدیاریم گاه در آدریان مجموعه رستم‌باغ خبر داد. آیین گهنب...

هیات امنای موقوفه ارباب رستم گیو به خجستگی جشن آذرگان میزبان همکیشان در تالار مروارید مجموعه رستم‌باغ بود. گروهی از ز...

هیات‌امنای موقوفه ارباب رستم گیو از برگزاری آذرگان، جشن نکوداشت آتش به روز پنجشنبه دوم آذرماه در تالار مروارید رستم‌ب...

هیات‌امنای موقوفه ارباب رستم گیو، نخستین روز چهره ایاثرم گاه میزبان همکیشان در آتشکده رستم‌باغ بود. آیین چهامین گهنبا...

بارگذاری نوشتار بیشتر