لوگو امرداد

رستم باغ

هیات امنای موقوفه ارباب رستم گیو با برگزاری آیین گهنبار چهره پیته‌شهیم گاه میزبان همکیشان در آتشکده رستم‌باغ بود. گرو...

هیات امنای موقوفه ارباب رستم گیو، از برگزاری گهنبار پایان تابستان در آدریان مجموعه رستم‌باغ خبر داد. آیین گهنبارخوانی...

هیات‌امنای موقوفه ارباب رستم گیو دومین آیین گهنبار سال چهره میدیوشهم، گاه آفرینش آب را با باشندگی همکیشان در آتشکده ر...

هیات امنای موقوفه ارباب رستم گیو برای به‌کارگیری نیروی نگهبان در مجموعه رستم‌باغ، از همکیشان دعوت به همکاری کرد. پیرو...

هیات‌امنای موقوفه ارباب رستم گیو دومین آیین گهنبار سال را که آفرینش آب و چهره میدیوشهم گاه است را با باشندگی همکیشان ...

واپسین گهنبار سال که آفرینش انسان (هَمَس‌پَت میدیم گاه) است در آتشکده مجموعه مسکونی رستم باغ برگزار شد. هیات‌امنای مو...

دانش‌آموزان دبیرستان پسرانه‌ی دوره اول رستم‌ آبادیان با همکاری هیات‌امنای موقوفه‌ی رستم گیو و شهردار ناحیه 4 تهرانپار...

هیات امنای موقوفه ارباب رستم گیو با برگزاری آیین آذرگان میزبان همکیشان، دست‌اندرکاران و دانش‌آموزان دینی در آتشکده رس...

هیات‌امنای موقوفه‌ی ارباب رستم گیو با برگزاری آیین گهنبار گرامیداشت آذرگان، میزبان همکیشان در آتشکده رستم باغ خواهد ب...

هیات امنای موقوفه‌ی ارباب رستم گیو نیک‌اندیشی دهشمندان تعویض در ورودی مجموعه‌ی رستم باغ را ارج نهاد. به تازگی در ورود...

بارگذاری نوشتار بیشتر
امرداد