لوگو امرداد

رستم باغ

واپسین گهنبار سال که آفرینش انسان (هَمَس‌پَت میدیم گاه) است در آتشکده مجموعه مسکونی رستم باغ برگزار شد. هیات‌امنای مو...

دانش‌آموزان دبیرستان پسرانه‌ی دوره اول رستم‌ آبادیان با همکاری هیات‌امنای موقوفه‌ی رستم گیو و شهردار ناحیه 4 تهرانپار...

هیات امنای موقوفه ارباب رستم گیو با برگزاری آیین آذرگان میزبان همکیشان، دست‌اندرکاران و دانش‌آموزان دینی در آتشکده رس...

هیات‌امنای موقوفه‌ی ارباب رستم گیو با برگزاری آیین گهنبار گرامیداشت آذرگان، میزبان همکیشان در آتشکده رستم باغ خواهد ب...

هیات امنای موقوفه‌ی ارباب رستم گیو نیک‌اندیشی دهشمندان تعویض در ورودی مجموعه‌ی رستم باغ را ارج نهاد. به تازگی در ورود...

مهندس مجید عرب شهردار ناحیه 5 منطقه 4 تهران با همراهی مسوولان شهرداری حوزه مدیریت شهری از مجتمع مسکونی رستم باغ بازدی...

برپایه‌ی آگاهی‌رسانی هیات‌امنای موقوفه‌ی ارباب رستم گیو، تالار مروارید مجموعه‌ی رستم‌باغ در قالب مزایده به زرتشتیان و...

گزارش تصویری

با هماهنگی هیات‌امنای موقوفه ارباب رستم گیو آیین گهنبار همزمان با نخستین روز چهره پیته شهیم گاه در آدریان مجموعه رست...

هیات امنای موقوفه ارباب رستم گیو از برگزاری مجازی آیین گهنبار چهره پَیتَه‌شَهیِم گاه بدون باشندگی همکیشان خبر داد. آی...

هیات‌امنای موقوفه‌ی ارباب رستم گیو، آیین گهنبار میدیوزم گاه را بدون گردهمایی همکیشان در آتشکده رستم‌باغ برگزار کرد. آ...

بارگذاری نوشتار بیشتر