لوگو امرداد

روز حافظ

مجموعه تاریخی-فرهنگی حافظیه در آستانه‌ی بیستم مهرماه، روز حافظ، برای برگزاری مراسم بزرگداشت این چکامه‌سرای ...

به بهانه‌ی بیستم مهرماه؛ بزرگداشت خداوندگار غزل، حافظ

خنیاگر قطعه شگفت‌انگیز عشق؛ آفریدگار احساس نارنجی غزل، آفریننده‌ی خاطره‌ی زلف یار و لب جوی، خواجه&zwnj...

به بهانه‌ی بیستم مهرماه؛ بزرگداشت خداوندگار غزل، حافظ

خنیاگر قطعه شگفت‌انگیز عشق؛ آفریدگار احساس نارنجی غزل، آفریننده‌ی خاطره‌ی زلف یار و لب جوی، خواجه&zwnj...

بارگذاری نوشتار بیشتر