لوگو امرداد

روز کورش

نماینده شیراز در مجلس خبر داد:

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی از بررسی موضوع نام‌گذاری روز کورش بزرگ در وزارت کشور خبر داد. به گزارش ا...

نامه‌ی باستان‌شناسان و تاریخ‌پژوهان به کارگروه بزرگداشت روز کورش:

شماری از باستان‌شناسان و تاریخ‌پژوهانِ کشور طی نامه‌ای که چندی پیش برای هادی پژوهش‌جهرمی، معاون س...

بارگذاری نوشتار بیشتر
امرداد