تارنمای خبری امرداد
مرور برچسب

رومینا اشرفی

آسیب‌شناسی-مردم‌شناختی ِ یک مرگ (رومینا اشرفی)

مرگ در نوبالغی

«نوبالغی ضرورتا دوره‌ی درد و فشار نیست، بلکه شرایط فرهنگی است که این دوره را به چنین صورتی درآورده است» (مارگارت مید،…