لوگو امرداد

زیگورات چغازنبیل

در همایش «میراث جهانی چغازنبیل؛ ناگفته‌های زیگورات» عنوان شد:

پایگاه میراث جهانی چغازنبیل و هفت‌تپه با همکاری مجله‌ی گیلگمش، نشر نوسده و خانه‌ی اندیشمندان علوم انسانی، در نشستی با...

بارگذاری نوشتار بیشتر