لوگو امرداد

سازمان زنان زرتتشتی

نشست ماهیانه‌ی سازمان زنان زرتشتی تهران، دوشنبه‌ دوم  اَمردادماه با سخنرانی فرین گشتاسبی‌ اردکانی، برگزار می‌شود. سخن...

نشست دوشنبه هفتم شهریورماه 1401 سازمان زنان زرتشتی تهران، با موضوع پیشگیری از پیری بدن و مغز  برگزار شد. این نشست با ...

سازمان زنان زرتشتی برگزار می‌کند

سازمان زنان زرتشتی در نظر دارد گردهمایی خانوادگی را به خجستگی جشن تیرگان با باشندگی همکیشان در تالار خسروی برگزار کند...

طرح حساس سازمان زنان زرتشتی

سخنرانی ماهانه‌ی طرح حساس، این بار در نخستین دوشنبه از ماه بهمن به کنترل خشم و استرس پرداخت. مریم حریفی کارشناس ...

بارگذاری نوشتار بیشتر
امرداد