لوگو امرداد

سدره پوشی

جشن سدره‌پوشی یکی از بی‌شمار جشن‌ها در فرهنگ زرتشتی است که در آن نوجوانانی که به بلوغ فکری رسیده و آگاهی‌های بایسته ر...

10 نوجوان زرتشتی آدینه سوم شهریورماه در سدره‌پوشی همگانی چهل‌وسومین اردوی دانش‌آموزی به نوبسته‌کشتیان می‌پیوندند. بهر...

با برگزاری آیین سدره‌پوشی گروهی در پیرنارکی، 7 نوجوان زرتشتی‌ به جمع بسته‌کُشتیان پیوستند. در فرخنده جشن سدره‌پوشی، ن...

با هماهنگی انجمن همازور

آیین گهنبار پایان تابستان و سدره‌پوشی گروهی به کوشش انجمن همازور در آتشکده آذرگشسب برگزار می‌شود. همکیشانی که دوستدار...

با هماهنگی دبیرستان‌های رستم‌ آبادیان و فیروزبهرام

20 دانش‌آموز دبیرستان‌های رستم آبادیان و فیروزبهرام آدینه 30 تیرماه، خجسته روز اردیبهشت امشاسپند، در تالار جشنگاه خسر...

  آدینه، ۱۶تیرماه، جشن سدره‌پوشی گروهی به کوشش انجمن زرتشتیان کرمان برگزار شد. مجری مراسم، ارشیا خسروپور، با خوا...

دبستان جمشیدجم بامداد پنجشنبه 14 اردیبهشت‌ماه 1402 میزبان جشن سدره‌پوشی 14 نوجوان زرتشتی بود. موبدان هرمز خسرویانی، ا...

دبستان جمشیدجم بامداد پنجشنبه 14 اردیبهشت‌ماه 1402 میزبان جشن سدره‌پوشی 14 نوجوان زرتشتی بود. موبدان هرمز خسرویانی، ا...

با برگزاری آیین سِدره‌پوشی گروهی در سپندینه زیارتگاه پیر نارکی، 6 نوجوان زرتشتی به جمع بسته‌کشتیان پیوستند. در فرخنده...

انجمن همازور برگزار می‌کند

آیین گهنبارخوانی به همراه سدره‌پوشی همگانی بعد از دو سال کرونا،امسال به کوشش انجمن همازور در آتشکده آذرگشسب  برگزار م...

بارگذاری نوشتار بیشتر