لوگو امرداد

سپند بلندی

سپند بلندی توانست برای دومین سال در مرحله کشوری جشنواره ملی فردوسی، بزرگترین رویداد فرهنگی ادبی دانش‌آموزی کشور در مح...

سپند بلندی نوجوان زرتشتی جایگاه نخست را در مسابقه‌های کشوریِ شاهنامه‌خوانی به دست آورد. سپند بلندی دانش‌آموز پایه‌ی ه...

سپند بلندی با دستیابی به جایگاه برتر در نخستین دوره مسابقه‌های خوانش شاهنامه فردوسی در سطح مدارس فرزانگان استان البرز...

سپند بلندی، دانش آموز زرتشتی، توانست به جایگاه دوم مسابقات مشاعره در منطقه یک آموزش و پرورش کرج دست یابد. پیرو آگاهی‌...

بارگذاری نوشتار بیشتر
امرداد