لوگو امرداد

سیدعباس صالحی

سیدعباس صالحی؛ وزیر ارشاد:

آیین معارفه‌ی  وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی شنبه، چهارم شهریورماه 1396 با باشندگی شماری از اهالی فرهنگ و هنر د...

بارگذاری نوشتار بیشتر