تارنمای خبری امرداد
مرور برچسب

شاهنامه

رد پای تاریخ در داستان نبرد رستم با کاموس کشانی

شاهنامه افسانه نیست

نبرد رستم با کاموس کُشانی از رویدادهای نمونه‌وار شاهنامه است. رستم، بی‌باک و زورمند، کاموس را از پا…