لوگو امرداد

شتر دو کوهانه

گونه‌های کمیاب حیات وحش ایران (21)

میانه‌ای با آب‌وهوای خشک و صحراهای بی آب‌وعلف ندارند. کوه پیمایانی هستند که از ناهمواری‌ها و فرازها بالا می‌روند و نش...

بارگذاری نوشتار بیشتر