تارنمای خبری امرداد
مرور برچسب

طوق زرین هخامنشی

بازشناسی اشیای ایرانی موجود در موزه‌های جهان (2)

طوق ﺯﺭﯾﻦ هخامنشی در موزه‌ی آرمیتاژ

ﺩﻭ ﺍﻧﺘﻬﺎﯼ طوق زرین ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺳﺮ ﻭ ﺑﺪﻥ ﺷﯿﺮﺩﺍﻝ ﺍﺳﺖ و ﺩﺭ گنج‌خانه(:موزه‌ی) آﺭﻣﯿﺘﺎﮊ شهر ﺳﻦ ﭘﺘﺮﺯﺑﻮﺭﮒ در کشور روسیه…