تارنمای خبری امرداد
بازشناسی اشیای ایرانی موجود در موزه‌های جهان (2)

طوق ﺯﺭﯾﻦ هخامنشی در موزه‌ی آرمیتاژ

ﺩﻭ ﺍﻧﺘﻬﺎﯼ طوق زرین ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺳﺮ ﻭ ﺑﺪﻥ ﺷﯿﺮﺩﺍﻝ ﺍﺳﺖ و ﺩﺭ گنج‌خانه(:موزه‌ی) آﺭﻣﯿﺘﺎﮊ شهر ﺳﻦ ﭘﺘﺮﺯﺑﻮﺭﮒ در کشور روسیه نگه‌داری ﻣﯽﺷﻮﺩ. در امپراتوری هخامنشی ﻃﻮﻕ‌ﻫﺎﯼ ﻃﻼﯾﯽ ﺑﺎ ﺷﮑﻞ جانورانی ﭼﻮﻥ ﺷﯿﺮ، ﺑﺰ ﮐﻮﻫﯽ، ﻗﻮﭺ ﯾﺎ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ‌ﺍﯼ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﭘﯿﺮﺍﯾﻪ‌ی ﮔﺮﺩﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽﺷﺪه است و این نقش‌ها در بشقاب‌ها و تکوک(:ریتون‌های) روزگار هخامنشی نیز دیده می‌شوند.

ﺍﯾﻦ ﺍﺛﺮ ﺯﯾﺒﺎی ایرانی،  برای ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ‌ی ﺷﺨﺼﯽ ﭘﺘﺮ یکم، نامور به پتر کبیر، ﺗﺰﺍﺭ ﺭﻭﺳﯿﻪ بود.  ﭘﺘﺮ بزرگ ﻋﻼﻗﻪ‌ی بسیاری ﺑﻪ گردﺁﻭﺭﯼ ﺁﺛﺎﺭ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﺯﺭﯾﻦ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﻧﻤﻮﻧﻪ‌ﻫﺎﯼ بسیاری ﺍﺯ ﺁﺛﺎﺭ ﺗﻤﺪﻥ‌ﻫﺎﯼ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ گنج‌خانه‌ی شخصی خود افزود.

طوق زرین هخامنشی

به نوشتار امتیاز بدهید.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.