لوگو امرداد

مانتره

کانون دانشجویان زرتشتی خبر از آغاز نام‌نویسی سی‌و‌یکمین همایش اوستاخوانی و گاتاشناسی مانتره داد. برپایه آگاهی‌رسانی ک...

آیین‌نامه‌های بخش‌های اوستاخوانی و گاتاشناسی سی‌ویکمین همایش  مانتره منتشر شد. کانون دانشجویان زرتشتی، آیین‌نامه‌ بخش...

کانون دانشجویان زرتشتی فراخوان بخش‌های اوستاخوانی، گاتاشناسی و مانترک، سی و یکمین همایش مانتره را منتشر کرد. بر پایه ...

کانون دانشجویان زرتشتی با انتشار پیش‌پوستر از آغازبه‌کار سی‌اُمین دوره همایش اوستاخوانی و گاتاشناسی مانتره خبر داد. پ...

شمار شرکت‌کنندگانی که در دو بخش اوستاخوانی و مانترک بیست‌و‌نهمین همایش مانتره،کانون دانشجویان زرتشتی نام‌نویسی کرده‌ا...

نام‌نویسی در بخش اوستاخوانی و مانترک بیست‌ونهمین همایش اوستاخوانی و گاتا‌شناسی مانتره تا سوم تیرماه ادامه یافت. همکیش...

 نام‌نویسی در بخش گاتاشناسی بیست و نهمین همایش اوستاخوانی و گاتاشناسی مانتره تا ۳۰ خوردادماه ادامه یافت. همکیشان تا 3...

 با هماهنگی گروه گاتهاپویان یزد، آموزش گات‌هاخوانی برای شرکت‌کنندگان در بیست‌ونهمین همایش مانتره در حال برگزاری است. ...

کانون دانشجویان زرتشتی فراخوان و آیین‌نامه بیست‌ونهمین همایش اوستاخوانی و گاتاشناسی مانتره را منتشر کرد. نام‌نویسی بخ...

کانون دانشجویان زرتشتی از برگزاری مجازی و حضوری همایش پایانی مانتره ۲۹ در شهریورماه خبر داد. پیرو آگاهی‌رسانی کانون د...

بارگذاری نوشتار بیشتر