لوگو امرداد

مجموعه گردشگری تاریخی گوردخمه

پس از سه ماه تعطیلی روزهای کرونا

مجموعه تاریخی گردشگری گوردخمه‌ی زرتشتیان یزد یکی از جاذبه‌های گردشگری استان یزد، پس از سه ماه تعطیلی روزهای کرونا باز...

بارگذاری نوشتار بیشتر
امرداد