تارنمای خبری امرداد
مرور برچسب

مهدکودک پرورش

شادروان دینیار هرمزدی ، فرزندخوانده دکتر بهرام پرورش در سال ۱۳۶۴ به یاد پدرخوانده‌ی خود مهدکودک دکتر بهرام پرورش را بنا نهاد و در اختیار انجمن زرتشتیان تهران قرار داد.