لوگو امرداد

مهدکودک پرورش

شادروان دینیار هرمزدی ، فرزندخوانده دکتر بهرام پرورش در سال ۱۳۶۴ به یاد پدرخوانده‌ی خود مهدکودک دکتر بهرام پرورش را بنا نهاد و در اختیار انجمن زرتشتیان تهران قرار داد.

نونهالان مهد کودک دکتر بهرام پرورش با برنامه‌ریزی کادر آموزشی، به پیشواز نوروز 1402 و بهار رفتند. چیدن سفره‌ی هفت‌سین...

نونهالان مهدکودک دکتر بهرام پرورش با رفتن به شاه‌ورهرام ایزد، واپسین ورهرام روز سال را گرامی داشتند و در برنامه‌ای دی...

 نونهالان مهدکودک دکتر بهرام پرورش، خجسته آیین اسپندگان و روز مهرورزی به بانوان و مادران را در کنار مربیان مهدکودک جش...

آیین گهنبار توجی با نیک‌اندیشی آذرمیدخت هرمزان در راستای آشنایی نونهالان و کودکان با آیین دینی در مهدکودک پرورش برگزا...

آیین گهنبار توجی به کوشش نیک‌اندیش آذرمیدخت هرمزان در راستای آشنایی نونهالان و کودکان با آیین دینی در مهدکودک پرورش ب...

نونهالان مهدکودک دکتر بهرام پرورش یک روز پر هیجان را به همراه بازی و شادی در شهربازی سرزمین عجایب سپری کردند. این گرد...

مهدکودک دکتر بهرام پرورش آیین نیاکانی سده را به خجستگی پیدایش آتش گرامی داشت. این برنامه که با آتش افروزی سده همراه ب...

آیین جَشَن‌خوانی یادبود شادروان آناهیتا ورجاوند با باشندگی کنشگران هازمان زرتشتی در مهدکودک پرورش برگزار شد. اوستاخوا...

آیین جَشَن‌خوانی به یاد شادروان آناهیتا رشید ورجاوند در مهدکودک دکتر بهرام پرورش برگزار خواهد شد. برپایه‌ی آگاهی‌رسان...

مهدکودک دکتر بهرام پرورش آیین شب چله این یادگار نیاکانی را گرامی داشت. با همکاری خانواده‌های نونهالان، آیین شب چله سه...

بارگذاری نوشتار بیشتر