لوگو امرداد

مهرگان برون مرز

گزارش تصویری

جشن مهرگان فروردین روز از ماه مهر در سالمه‌ی 3757 زرتشتی برابر با پنجم اکتبر ۲۰۱۹ میلادی در «درمهر» ...

انجمن زرتشتیان ایالت واشنگتن، مهرگان، بزرگترین جشن ایرانی را به روز فروردین ایزد در گاهشمار زرتشتی در شهر كركلند برگز...

بارگذاری نوشتار بیشتر