لوگو امرداد

میدیاریم گاه

انجمن زرتشتیان تفت و توابع مقیم تهران همزمان با برگزاری آیین گهنبار چهره میدیارم‌گاه از نودانشجویان هموند این انجمن ب...

انجمن زرتشتیان کرج آیین آفرینگان‌خوانی گهنبار میدیاریم گاه، پنجمین چهره از جشن‌های سالیانه را بدون گردهمایی زرتشتیان ...

پیشواز چهره میدیاریم گاه

آیین واج‌یشت گهنبار چهره میدیاریم گاه در رویه‌ی اینستاگرامی انجمن زرتشتیان یزد، به صورت پخش زنده همرسانی خواهد شد. ان...

بارگذاری نوشتار بیشتر