لوگو امرداد

میراث

مدیر پایگاه جهانی تخت جمشید از یافت سنگ‌نبشته مربوط به اواخر دوره ساسانی در نزدیکی شهر استخر در مرودشت خبر داد که نام...

عکس تزیینی است. گرمابه‌ی قدیم زرتشتیان شریف‌آباد، با پیشینه‌ تاریخی در مجاورت جوی آبی که از قنات کچیب سرچشمه می‌گیرد،...

کانون دانشجویان زرتشتی برنامه روز ششم نمایشگاه آیین و فرهنگ ایران‌باستان، پخش زنده در روز یکم مهرماه را به آگاهی رسان...

در نمایشگاه آیین و فرهنگ ایران‌باستان برگزار می‌شود

وبینار «تحول اساطیر ایران در شاهنامه فردوسی» با سخنرانی محمد بیانی در فضای اسکای‌روم ایران‌باستان برگزار می‌شود. در و...

کانون دانشجویان زرتشتی برنامه روز پنجم نمایشگاه آیین و فرهنگ ایران‌باستان، پخش زنده در روز ۳1 شهریورماه را به آگاهی ر...

کانون دانشجویان زرتشتی برنامه روز چهارم نمایشگاه آیین و فرهنگ ایران‌باستان، پخش زنده در روز 30 شهریورماه را به آگاهی ...

29 شهریورماه ساعت 18

کانون دانشجویان زرتشتی برنامه روز سوم نمایشگاه آیین و فرهنگ ایران‌باستانی، پخش زنده در روز 29 شهریورماه را به آگاهی ر...

گروه نقالی و شاهنامه‌خوانی زرتشتیان ایران، در روزهای برگزاری نمایشگاه آیین و فرهنگ ایران باستان به اجرا می‌پردازند. ی...

۲8 شهریورماه ساعت 18

کانون دانشجویان زرتشتی برنامه روز دوم نمایشگاه آیین و فرهنگ ایران‌باستانی، پخش زنده در روز ۲8 شهریورماه را به آگاهی ر...

کانون دانشجویان زرتشتی برنامه روز نخست نمایشگاه مجازی آیین و فرهنگ ایران‌باستانی، پخش زنده در روز 27 شهریورماه را به ...

بارگذاری نوشتار بیشتر