لوگو امرداد

مینا ایزدیار

نخستین جشنواره طب انتقال خون همزمان با برگزاری چهارمین کنگره‌ی بین‌المللی طب انتقال خون از 10 تا 12 مهرماه ...

دستیار رییس‌جمهوری در جشنواره‌ی ایزدیار:

شهین‌دخت مولاوردی، معاون رییس‌جمهوری در امور شهروندی، در جشنواره‌ی دکتر مینا ایزدیار پیرامون شخصیت دکت...

رستم خسرویانی فرنشین(:رییس) انجمن زرتشتیان تهران در بخشی از جشنواره‌ی مینا ایزدیار گفت: «در گردش ۴۰ انجمن ...

چهارمین جشنواره‌ی علمی مینا ایزدیار نهم مهرماه ۱۳۹۵ خورشیدی برگزار می‌شود. این جشنواره با آرمان ایجاد انگیز...

بارگذاری نوشتار بیشتر