لوگو امرداد

نشست ادیان

با همکاری انجمن موبدان و دانشگاه تهران برگزار می‌شود

نشستی برای آشنایی با مسایل اخلاقیِ نوپیدا و روش حل آن‌ها از دیدگاه ادیان الهی با همکاری انجمن موبدان تهران و دانشگاه ...

موبد مهربان پولادی در نشست حقوق بشردوستانه:

موبد مهربان پولادی در نشست اصول و ارزش‌های مشترک ادیان به نادرست و ناروا بودن جنگ و دشمنی در دین زرتشتی اشاره کرد و د...

بارگذاری نوشتار بیشتر