لوگو امرداد

نیایش اوستایی سال نو

جشن نوروز؛ هنگام شور و شادی جان ِ جهان فرخنده باد

سال 1399 خورشیدی، ساعت 7 و 19 دقیقه و 37 ثانیه‌ی یکم فروردین‌ماه آغاز می‌شود. هنگام نیایش سال نو، از پسِ پرده‌ی ناگوا...

بارگذاری نوشتار بیشتر