لوگو امرداد

همایش همازوربیم

گزارش تصویری

با هماهنگی انجمن زرتشتیان اله‌آباد مسابقات دوز و دارت سی‌وهشتمین همایش همازوربیم برگزار شد. همکیشان دوستدار شرکت در م...

آگاهی‌رسانی انجمن زرتشتیان اله‌آباد یزد

انجمن زرتشتیان اله‌آباد با فرارسیدن سی‌وششمین همایش «همازور بیم» به دانش‌آموزان ممتاز اله‌آبادی جوایز پیشکش می‌دهد. ا...

انجمن زرتشتیان اله‌آباد یزد، سی و سومین همایش همازوربیم را برگزار کرد. سی‌ و سومین همایش همازوربیم در روز آدینه ۱۸ به...

سی‌و‌دومین همایش همازوربیم اله‌آباد پنجشنبه ۳۱ امردادماه 1398 خورشیدی با برگزاری پیکارهای دوز و دارت ا...

انجمن زرتشتیان اله‌آباد با منتشر کردن یک آگهی واپسین آگاهی‌ها پیرامون زمان برگزاری و شرایط شرکت‌کنندگا...

گزارش تصویری از

 انجمن زرتشتیان اله آباد سی و یکمین همایش همازوربیم را آدینه سوم اسفندماه 1397 خورشیدی در خانه نرگس تهران برگزار...

گزارش تصویری

واپسین روز از سی‌امین همایش همازوربیم انجمن زرتشتیان اله‌آباد یزد با برگزاری برنامه‌ی زیارتی سیاحتی سپ...

گزارش تصویری

سی‌امین همایش اله‌آباد به کوشش انجمن زرتشتیان اله‌آباد به درازای سه روز در روستای اله‌آباد یزد بر...

همراه با جزییات برنامه‌ی گردشی

انجمن زرتشتیان اله‌آباد زمان‌بندی سی‌امین همایش «همازوربیم» را آگاهی‌رسانی کرد. بنابر...

انجمن زرتشتیان اله‌آباد یزد آگاهی‌رسانی کرد

همزمان با نزدیک شدن به سی‌امین همایش همازوربیم، انجمن زرتشتیان اله‌آباد آگهی‌نامه‌ای پیرامون شرای...

بارگذاری نوشتار بیشتر
امرداد