لوگو امرداد

پونه اوشیدری

گزارش تصویری

 آثار نقاشی پونه اوشیدری در مجموعه‌‌ی «سرزمین مادری» با الهام از وضعیت محیط‌زیست برخی مناطق ایران به نمایش درآمده است...

آدینه چهارم تیرماه گشایش می‌یابد

«سرزمین ِ مادری»، نمایشگاه فردی از کارهای هنری پونه اوشیدری، نگارگر زرتشتی آدینه چهارم تیرماه گشایش می‌یابد. پونه اوش...

پونه اوشیدری هنرمند زرتشتی در نمایشگاه گروهی گل که از تاریه نهم تا ۲۳ مهرماه ۱۳۹۵ خورشیدی برگزار می‌شود، باشنده ...

بارگذاری نوشتار بیشتر
امرداد