لوگو امرداد

پیروان ادیان توحیدی

نخستین آیین نکوداشت نخبگان فرهنگی بخش نویسندگی، نشر و مدافعان سلامت پیرو ادیان توحیدی استان تهران، به کوشش و همراهی د...

وزارت فرهنگ و ارشاد برگزار می‌کند

جدیدترین آثار نویسندگان و ناشران پیروان ادیان توحیدی در بیست‌و‌هشتمین دوره هفته‌ی ملی کتاب رونمایی می‌شود. ایرانیان ز...

بارگذاری نوشتار بیشتر
امرداد