لوگو امرداد

پیر نارستانه

در جنوب‌شرقی کوه‌های بین یزد و خرانق به علت واقع‌شدن این زیارتگاه در میان دره ساختمان آن چندان نمایان نیست. شهرت این ...

سپندارمزد تا آذر روز؛ دوم تا ششم تیرماه

پیر نارستانه، در پی پایداری فراگیری کووید-19، روزهای دوم تا ششم تیرماه هنگام نیایش همگانی پذیرای همکیشان نیست. سپندین...

در میان کوهستان پیر سبز و نارستانه می‌پیچد آوازتان دلنشین و مستانه…دلنشین و مستانه! با شور و شوق و شادی با عشق ...

گزارش تصویری

شماری از زرتشتیان برای نیایش پروردگار یکتا و گرامی‌داشت یاد جانباختگان راه میهن و ارزش‌های انسانی پنج‌شنبه ششم تیرماه...

گزارش تصویری از نیایش گروهی

شماری از زرتشتیان شهر یزد و روستاهای پیرامون برای نیایش پروردگار یکتا و گرامی‌داشت یاد جانباختگان راه میهن و ارز...

روزهای پایانی هفته

انجمن زرتشتیان مریم آباد اعلام کرده است که با توجه به اینکه امسال زمان زیارت همگانی پیر نارستانه در روزهای میانی هفته...

بارگذاری نوشتار بیشتر