تارنمای خبری امرداد
مرور برچسب

چلیپا

نماد شناسی (6)

چلیپای شکسته

نشانه‌ی آریایی نامور(:معروف) به «سواستیکا» (Swastika) یکی از دیرین‌ترین و سالم‌ترین…