لوگو امرداد

کارگروه دینی

هفتادوسومین نشست کارگروه دینی زرتشتیان، آدینه 31 فروردین‌ماه برخط برگزار خواهد شد. کارگروه دینی نشست هفتادوسوم خود را...

هفتادودومین نشست کارگروه دینی زرتشتیان، آدینه 29 دی‌ماه برخط برگزار خواهد شد. کارگروه دینی نشست هفتادودوم خود را آدین...

هفتادویکمین نشست کارگروه دینی زرتشتیان، آدینه 19 آبان ماه برخط برگزار خواهد شد. کارگروه دینی نشست هفتادویکم خود را آد...

کارگروه دینی زرتشتیان سراسر کشور به پاس ارج‌نهادن به نیک‌اندیشی یاریگران فرهنگی آموزش دینی، نام دهشمندان را به آگاهی ...

هفتادمین نشست کارگروه دینی، آدینه دهم شهریور ماه برخط برگزار خواهد شد. کارگروه دینی نشست هفتادم خود را آدینه 10 شهریو...

گزارش تصویری از

نشست بازآموزی آموزگاران دینی زرتشتی سراسر کشور پیرو فراخوان کارگروه دینی، زرتشتیان علاقه‌مند به توسعه مهارت‌های آموزش...

کارگروه دینی زرتشتیان سراسر کشور به پاس سپاسداری از نیک‌اندیشی یاریگران آموزش دینی، نام دهشمندان را به آگاهی رساند. د...

پیرو فراخوان کارگروه دینی، زرتشتیان علاقه‌مند به توسعه مهارت‌های آموزش دینی، می‌توانند در دوره‌ی بازآموزی آموزگاران د...

نشست شصت و نهم کارگروه دینی آدینه 19 خوردادماه برخط برگزار می‌شود. کارگروه دینی نشست شصت‌و‌نهم خود را ساعت 8:30 بامدا...

نشست شصت و هشتم کارگروه دینی، با هماهنگی سازمان جوانان زرتشتی تهران (فروهر) آدینه پنجم اسفند ماه برخط برگزار می‌شود. ...

بارگذاری نوشتار بیشتر