لوگو امرداد

کانون فرهنگی زرتشتیان انتاریو

آیین سده به کوشش کانون زرتشتیان آنتاریو در درمهر مهربان گیو تورنتو کانادا برگزار شد. زرتشتیان تورنتو به مناسبت آیین ب...

آیین جشن سده در تورنتو کانادا همانند سال گذشته به شیوه‌ی مجازی و بدون حضور همکیشان برگزار شد. در پسین روز یکشنبه در ر...

بارگذاری نوشتار بیشتر