لوگو امرداد

کرکس پشت سفید

گونه‌های کمیاب حیات وحش ایران (12)

در نگاه انسان، پرنده‌ی  نفرت‌انگیزی است؛ پیکر ترس‌آور و سر و گردنی زشت دارد. نگاهش بی‌تفاوت و بودنش آزاردهنده است. مر...

بارگذاری نوشتار بیشتر