لوگو امرداد

کمیسیون بانوان انجمن زرتشتیان یزد (وهومن)

کمیسیون بانوان انجمن زرتشتیان یزد (وهومن) از چگونگی برپایی جشن مهرگان خبر داد. برپایه آگاهی رسانی این کمیسیون گرامیدا...

گزارش تصویری

کمیسیون بانوان زرتشتی یزد (وهومن) جشن تیرگانی سنتی همراه با آیین‌های آن و نمایشگاه کارهای هنری بانوان زرتشتی، را 10 ت...

کمیسیون بانوان انجمن زرتشتیان یزد برگزار می‌کند

کمیسیون بانوان انجمن زرتشتیان یزد (وهومن) جشن تیرگان را همراه با نمایشگاه از صنایع دستی، و تولیدات خانگی، برپا خواهد ...

کمیسیون بانوان انجمن زرتشتیان یزد (وهومن)، از برنامه‌های تابستانی این مجموعه که برای تابستان تدارک دیده شده، خبر داد....

کمیسیون بانوان وهومن برگزار می‌کند

کمیسیون بانوان انجمن زرتشتیان یزد «وهومن» با فرارسیدن جشن سپندارمذگان و بزرگداشت روز مادر، نمایشگاه فروش از کارهای دس...

بارگذاری نوشتار بیشتر