لوگو امرداد

کنگره جهانی زرتشتیان استرالیا

کنگره جهانی جوانان زرتشتی رویدادی است که هدف آن گرد هم آوردن جوانان زرتشتی از سراسر جهان برای بحث، الهام بخشیدن و ایف...

نام‌نویسی در کنگره جهانی زرتشتیان از روزهای آغازین امردادماه آغاز شده و همچنان با قیمت ۴۹۹ دلار استرالیا در حال ...

تارنمای فارسی کنگره جهانی زرتشتیان استرالیا به همره واپسین آگاهی‌ها از این کنگره در اختیار شرکت‌کنندگان قرا...

بارگذاری نوشتار بیشتر
امرداد