لوگو امرداد

کوه نوردان زرتشتی

گروهی از کوه‌نوردان زرتشتی، به قله‌ی سرکچال رشته کوه‌های البرز با بلندای4100 متر، یادواره‌ی جان‌سپار راه میهن فریدون ...

شماری از هم‌نوردان گروه کوهنوردی زرتشتیان تهران در صعودی سخت و سنگین به یاد جانسپار رستم آذرباد، برفراز  قله‌ی «پیرزن...

گروه کوه‌نوردی زرتشتیان تهران در ادامه‌ی برنامه‌ی آماده‌سازی، به یاد روانشاد اردشیر مرادیان به قله‌ی پَرسون صعود کرد....

گروهی از کوه‌نوردان زرتشتی بر بلندای 3540 متری قله‌ی پلنگ‌چال رشته کوه‌های البرز ایستادند. گروه کوه‌نوردی زرتشتیان ته...

بارگذاری نوشتار بیشتر