لوگو امرداد

گاتاشناسی

شمار شرکت‌کنندگانی که در دو بخش اوستاخوانی و مانترک بیست‌و‌نهمین همایش مانتره،کانون دانشجویان زرتشتی نام‌نویسی کرده‌ا...

واپسین زمان برای فرستادن طرح اولیه‌ی نوشتارها برای شرکت در بخش گاتاشناسی مانتره تا هشتم اردیبهشت‌ماه اعلام ...

بارگذاری نوشتار بیشتر