لوگو امرداد

گروه کوهنوردان زرتشتی

خانه کوهنوردان زرتشتیان تهران با همکاری هیات اجرایی مارکار تهران‌پارس گشایش یافت. پیش‌تر گروه کوهنوردان زرتشتی از هیا...

گروه کوهنوردی زرتشتیان تهران با صعود به چکاد شاه البرز یاد جانسپاران راه میهن را گرامی داشتند. چکاد شاه البرز یکی از ...

کوهنوردان زرتشتی پس از چند صعود برای آماده‌سازی سرانجام توانستند با دو روز کوه‌پیمایی در 26 امرداد 1401 به چکاد دماون...

پویش خانوادگی دوچرخه‌سواری برای تندرستی با پیمایش مسافت ۸۵۷۴ کیلومتر به کوشش گروه کوهنوردان زرتشتی ایران برگزار می‌شو...

کوهنوردان زرتشتی ایران با صعود به قله سپندینه‌ی ساوالان (سبلان) یاد جانسپاران راه میهن را گرامی داشتند. صعود به قله‌ی...

بارگذاری نوشتار بیشتر