تارنمای خبری امرداد
مرور برچسب

یادداشت

یادداشت به قلم بابک شهریاری

جهل را به محکمه ببرید

آبادان تسلیت. ساختمان در حال ساخت فرو ریخت، مالک و پیمانکار دستگیر شدند. با فاصله نه چندان زیاد از ساختمانی که پیش از…
دکتر داریوش اکبرزاده:

ضرورت ثبت ملی و جهانی «پَنام»

ضرورت ثبت ملی و جهانی «پَنام» زرتشتیان، به عنوان پیش‌نمونه از ماسک امروزی، درخواست دکتر داریوش اکبرزاده، دانش‌آموخته‌ی…
یادداشت نوشته پیمانه سروش‌پور

نوروز و کودکان دور از وطن

روزی که چمدان مهاجرت رو آماده می‌کردم نخستین چیزی که آزارم می‌داد، محروم کردن فرزندم از مهر و محبت ‌بی‌دریغ پدربزرگ و…
یادداشت نوشته بابک شهریاری

آیین‌های ایرانی

آیین‌ها و سنت‌هایی در پهنه‌ی ایران فرهنگی به‌جا‌ آورده می‌شود که ریشه در قدمت این سرزمین دارد. آیین‌هایی که همچون قطعات…
یادداشت نوشته داریوش مهرشاهی

داستان دو کوچه

برای من که شروع آموزش دانشگاهم در رشته جغرافیا بوده است نام هر محل یا مکان و تاریخچه‌‌ی آن دارای اهمیت بوده است. یکی از…
یادداشت به قلم بابک شهریاری

آگاهی و گذر عمر

بی‌گمان متوجه شده‌اید که هر چقدر سال‌های بیشتری از عمر می‌گذرد سرعت گذر عمر نیز بیشتر می‌شود. در ظاهر زمان‌سنج ذهن ما…