لوگو امرداد
گزارش تصویری از

جشن آبانگان؛ پاسداشت آبهای روان در آتشکده تهران

جشن آبانگان و پاسداشت آبهای روان، روز آبان ایزد از ماه آبان برپایه‌ی گاهشمار زرتشتی در تهران برگزار شد.

زرتشتیان تهران به خجستگی جشن آبانگان، با خواندن اوستای آبزور برای افزونی آب‌های پاک و پاسداشت آن به نیایش گروهی پرداختند. همچنین آیین گهنبارخوانی به پاس تندرستی برگزار شد.

در این جشن کودکان با پوشش سنتی در کنار موبدان، نمادی از همازوری در این آیین بودند. شاهنامه‌خوانی کودکان به سرپرستی پریا ماوندی، سخنرانی نماینده‌ی زرتشتیان در مجلس، فرنشین انجمن موبدان تهران، فرنشین انجمن زرتشتیان تهران و سخنگوی انجمن موبدان تهران از دیگر بخش‌های این جشن بود.

جشن آبانگان روز آبان ایزد از ماه آبان در گاهشمار زرتشتی برابر با آدینه چهارم آبان‌ماه 1397 خورشیدی از ساعت 8 بامداد در آتشکده‌ی تهران به کوشش انجمن موبدان تهران و با همکاری انجمن زرتشتیان تهران برگزار شد.

43

2

موبد سهراب  هنگامی سخنگوی انجمن موبدان زرتشتی تهران

موبد سهراب  هنگامی سخنگوی انجمن موبدان زرتشتیان تهران

4

موبد اردشیر خورشیدیان فرنشین انجمن موبدان

موبد اردشیر خورشیدیان فرنشین انجمن موبدان 

6

موبدان از راست: اردشیر خورشیدیان، کورش بلندی، مهربان فیروزگری، سرور تارا پور والاریال فرامرز بلندی، فرهنگ ضیاتبری

موبدان از راست: اردشیر خورشیدیان، کورش بلندی، مهربان فیروزگری، سرور تارا پور والا، تورج بلندی، فرهنگ ضیاتبری

در آغاز برای دقایقی با بارش باران نیایش همراه شد

در آغاز برای دقایقی نیایش با بارش باران همراه شد

موبدان ازراست: فرزاد لهراسب، گودرزماوندی، اردشیر مانکچیان، پریا ماوندی، اردشیر مونکچیان، مهراب وحیدی

موبدان ازراست: فرزاد لهراسب، گودرزماوندی، اردشیر مانکچیان، پریا ماوندی، اردشیر مونکچیان، مهراب وحیدی

9

44

12

رستم خسرویانی فرنشین انجمن زرتشتیان تهران

رستم خسرویانی فرنشین انجمن زرتشتیان تهران

اجرای شاهنامه کودکان به سرپرستی موبد پریا ماوندی

رونیکا سرداری

17

سپند بلندی

اجرای شاهنامه کودکان به سرپرستی موبد پریا ماوندی

اجرای شاهنامه کودکان به سرپرستی موبد پریا ماوندی

15

پیمان خسرویانی

18

آوا زنده نوش

اسفندیار اختیاری نماینده زرتشتیان در مجلس

اسفندیار اختیاری نماینده زرتشتیان در مجلس

20

21

37

23

24

25

26

27

موبد مهربان فیروزگری

موبد مهربان فیروزگری

29

30

31

سپاسداری از شاهنامه خوانان و کودکان با پوشش سنتی زرتشتیان

سپاسداری از شاهنامه خوانان و کودکان با پوشش سنتی زرتشتیان

33

34

سپاس داری از موبد پریا ماوندی سرپرست شاهنامه خوانان کودک

سپاس داری از موبد پریا ماوندی سرپرست شاهنامه خوانان کودک

از راست: موبد پدرام سروشپور و موبد کورش بلندی

از راست: موبد پدرام سروشپور و موبد کورش بلندی

فرتور از همایون مهرزاد است.

1393

به اشتراک گذاری
Telegram
WhatsApp
Facebook
Twitter

6 پاسخ

  1. درود و سپاس به امردادی های گرامی برای عکس های بسیار زیبا… هم چنین سپاس ویژه از این که برای بانوان هم واژه ی (موبد) را به کار بردید. شاد و تن درست زیوید امردادی های بزرگوار. ایدون باد.

  2. درود و سپاس به امردادی های گرامی برای عکس های بسیار زیبا… هم چنین سپاس ویژه از این که برای بانوان هم واژه ی (موبد) را به کار بردید. شاد و تن درست زیوید امردادی های بزرگوار. ایدون باد.

  3. درود برهمه عزیزان درود من را از سرزمین سبزبهدینان پذیراباشیدماهم خانوادگی در منطقه سفیداب رحیم اباد گرامی داشتیم

  4. درود برهمه عزیزان درود من را از سرزمین سبزبهدینان پذیراباشیدماهم خانوادگی در منطقه سفیداب رحیم اباد گرامی داشتیم

  5. درودبه آقای همایون مهرزاد بخاطرعکسهای زیبایی که گرفتیدو جشن آبانگان باشکوهی که برپا شد سپاس بخاطرهمه جشنهایی که برگزارمیشود . شاد باشید .

  6. درودبه آقای همایون مهرزاد بخاطرعکسهای زیبایی که گرفتیدو جشن آبانگان باشکوهی که برپا شد سپاس بخاطرهمه جشنهایی که برگزارمیشود . شاد باشید .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تازه‌ترین ها
1403-05-03