تارنمای خبری امرداد

نیایش اردیبهشت روز از ماه آبان؛ آتشکده تهران

آیین نیایش گروهی اردیبهشت ‌روز از ماه آبان در گاهشمار زرتشتی در آتشکده‌ی تهران برگزار می‌شود.
زرتشتیان آدینه 27 مهرماه 1397 خورشیدی از ساعت 16 در راستای همازوری در آیین نیایش شرکت کردند. بسته‌کشتیان به همراه آوای اوستاخوانی موبدان کشتی نو کردند. دهشمند زرتشتی برای تندرستی فرزندان و همکیشان از باشندگان با آش پذیرایی کرد.
هر جا روشنایی هست، راستی نیز هست. از این‌رو زرتشتیان به سوی روشنایى و نور نیایش مى‌کنند و اردیبهشت امشاسپند نگهبان این برترین آفرینش اهورایی است.

موبدان از راست: سهراب هنگامی، مهربان فیروزگری، فرهنگ ضیاتبری، فرزاد لهراسب

موبدان از راست: سهراب هنگامی، مهربان فیروزگری، فرهنگ ضیاتبری، فرزاد لهراسب

موبد مهربان فیروزگری نیایش اهمایه اییچه را توضیح داد

دهش آش ازسوی یک خیراندیش برای تندرستی فرزندان و همکیشان

دهش آش ازسوی یک خیراندیش برای تندرستی فرزندان و همکیشان

فرتور از همایون مهرزاد است.

1393

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید